Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Snöfall

Ett lågtryck ger snöfall under främst tisdagsdygnet och det kan ge trafikproblem.

Område
Östra Svealand

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
- Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
- Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
- Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Vad händer
Ett lågtryck passerar under tisdagen och det ger snöfall som blir ganska långvarigt. Totalt väntas 5-10 cm snö, lokalt 15 cm. Snöfallet upphör först sent tisdag kväll.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige