Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Snöfall

Snöfall som kan leda till trafikproblem.

Område
Dalsland och stora delar av Värmland och Västergötland

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
- Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
- Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
- Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Vad händer
Snöfall som måndag kväll och natt mot tisdag intensifieras. Fram till tisdag morgon väntas 7-15 cm nysnö, lokalt upp mot 2 dm. Snöfallet fortsätter även in på tisdagen men i lägre intensitet och kan ge ytterligare några cm till.

Kommentar
Eftersom snöfallet rör sig upp söderifrån väntas det över nordligaste delen bli intensivt först sent natten till tisdag


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige