Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Snöfall

Under tisdagen snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.

Område
Kusten från Västerbotten till Gästrikland

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
- Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
- Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
- Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Vad händer
Snöfall från tisdag morgon som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem. Det blir även en lokalt frisk nordostlig vind. Det kan komma 15-30 cm snö under ett drygt dygn och det kan fortsätta snöa ytterligare något dygn därutöver.

Kommentar
Man ska följa väderutvecklingen och inte ge sig ut i trafiken om det inte behövs.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige