Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

15

Februari

18%

11

Mars

28%

12

April

37%

11

Maj

44%

15°

10°

11

Juni

46%

19°

14°

11

Juli

46%

20°

17°

10

Augusti

44%

19°

18°

12

September

36%

16°

15°

13

Oktober

27%

11°

11°

15

November

20%

16

December

12%

15