Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-2°

-

15

Februari

17%

-1°

-

12

Mars

28%

-

12

April

36%

-

12

Maj

44%

16°

-

11

Juni

46%

20°

-

11

Juli

43%

21°

-

14

Augusti

43%

20°

-

13

September

34%

15°

-

14

Oktober

27%

-

13

November

18%

-

15

December

10%

-

15