Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-9°

-

21

Februari

15%

-7°

-

19

Mars

26%

-4°

-

18

April

31%

-

15

Maj

36%

-

14

Juni

34%

12°

-

16

Juli

30%

14°

-

19

Augusti

32%

13°

-

19

September

25%

-

21

Oktober

20%

-

22

November

15%

-4°

-

20

December

6%

-7°

-

22