Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-10°

-

18

Februari

15%

-7°

-

16

Mars

25%

-2°

-

15

April

32%

-

13

Maj

37%

10°

-

12

Juni

37%

17°

-

14

Juli

34%

18°

-

17

Augusti

33%

16°

-

17

September

27%

10°

-

18

Oktober

22%

-

17

November

16%

-4°

-

17

December

7%

-7°

-

18