Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-9°

-

20

Februari

15%

-7°

-

17

Mars

26%

-3°

-

17

April

31%

-

14

Maj

37%

-

13

Juni

35%

14°

-

15

Juli

31%

15°

-

18

Augusti

33%

14°

-

18

September

26%

-

20

Oktober

21%

-

19

November

16%

-4°

-

18

December

7%

-7°

-

20