Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-5°

18

Februari

16%

-4°

15

Mars

25%

14

April

34%

12

Maj

42%

12°

11

Juni

43%

17°

10°

11

Juli

41%

19°

14°

13

Augusti

38%

18°

15°

14

September

30%

13°

12°

15

Oktober

24%

15

November

16%

17

December

8%

-3°

18