Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-3°

-

17

Februari

18%

-2°

-

13

Mars

28%

-

13

April

37%

-

12

Maj

43%

15°

-

13

Juni

46%

20°

-

14

Juli

44%

21°

-

15

Augusti

43%

20°

-

15

September

34%

14°

-

16

Oktober

26%

-

16

November

18%

-

17

December

11%

-1°

-

16