Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-2°

16

Februari

17%

-1°

12

Mars

27%

11

April

36%

11

Maj

44%

13°

10

Juni

46%

18°

11°

10

Juli

42%

20°

15°

13

Augusti

41%

19°

16°

13

September

33%

14°

13°

14

Oktober

27%

13

November

18%

15

December

10%

16