Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

18

Februari

16%

14

Mars

28%

12

April

36%

11

Maj

46%

15°

10

Juni

47%

20°

11°

10

Juli

44%

22°

16°

13

Augusti

43%

20°

17°

13

September

35%

15°

14°

14

Oktober

26%

10°

10°

14

November

16%

17

December

10%

18