Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

18

Februari

16%

-1°

14

Mars

27%

12

April

35%

11

Maj

45%

15°

10

Juni

47%

20°

11°

10

Juli

44%

21°

16°

13

Augusti

42%

20°

17°

13

September

34%

15°

14°

15

Oktober

26%

10°

10°

14

November

16%

17

December

10%

18