Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-8°

16

Februari

15%

-8°

14

Mars

25%

-2°

13

April

35%

10

Maj

40%

11°

10

Juni

42%

17°

10

Juli

41%

19°

14°

12

Augusti

37%

17°

15°

14

September

30%

12°

11°

15

Oktober

23%

16

November

15%

-2°

16

December

7%

-6°

16