Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-8°

16

Februari

15%

-8°

14

Mars

26%

-2°

13

April

35%

10

Maj

40%

10°

10

Juni

42%

17°

10

Juli

42%

19°

14°

11

Augusti

38%

17°

15°

13

September

30%

12°

11°

15

Oktober

24%

15

November

16%

-1°

16

December

7%

-5°

16