Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-11°

-

18

Februari

13%

-9°

-

16

Mars

24%

-3°

-

15

April

33%

-

12

Maj

37%

10°

-

11

Juni

38%

17°

-

13

Juli

37%

19°

-

15

Augusti

33%

16°

-

16

September

26%

10°

-

16

Oktober

20%

-

18

November

14%

-5°

-

17

December

5%

-9°

-

17