Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-11°

-

20

Februari

14%

-9°

-

18

Mars

25%

-4°

-

17

April

30%

-

14

Maj

36%

-

13

Juni

34%

14°

-

15

Juli

30%

16°

-

18

Augusti

30%

14°

-

18

September

25%

-

19

Oktober

21%

-

19

November

15%

-5°

-

18

December

6%

-9°

-

20