Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

17

Februari

17%

13

Mars

28%

13

April

38%

11

Maj

47%

15°

10

Juni

48%

20°

12°

10

Juli

45%

21°

16°

13

Augusti

46%

20°

17°

12

September

37%

16°

14°

14

Oktober

28%

11°

10°

13

November

18%

16

December

11%

16