Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-1°

20

Februari

17%

15

Mars

27%

15

April

36%

13

Maj

44%

15°

13

Juni

45%

20°

13°

14

Juli

42%

21°

16°

15

Augusti

43%

20°

17°

14

September

34%

15°

14°

16

Oktober

26%

10°

11°

17

November

17%

19

December

10%

19