Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-5°

-

20

Februari

15%

-5°

-

17

Mars

25%

-2°

-

17

April

30%

-

18

Maj

36%

-

15

Juni

33%

14°

-

18

Juli

31%

15°

-

20

Augusti

32%

14°

-

20

September

23%

-

22

Oktober

20%

-

21

November

15%

-2°

-

20

December

7%

-4°

-

21