Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-7°

-

18

Februari

17%

-5°

-

15

Mars

27%

-2°

-

15

April

32%

-

13

Maj

38%

10°

-

14

Juni

38%

15°

-

15

Juli

35%

16°

-

18

Augusti

35%

15°

-

17

September

28%

-

18

Oktober

23%

-

16

November

17%

-3°

-

17

December

10%

-6°

-

18