Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-7°

-

20

Februari

16%

-6°

-

16

Mars

26%

-3°

-

16

April

31%

-

15

Maj

37%

-

14

Juni

35%

13°

-

17

Juli

32%

14°

-

19

Augusti

33%

13°

-

18

September

25%

-

20

Oktober

21%

-

19

November

16%

-3°

-

19

December

8%

-5°

-

20