Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-5°

-

17

Februari

17%

-4°

-

13

Mars

28%

-

13

April

35%

-

12

Maj

41%

14°

-

13

Juni

43%

19°

-

14

Juli

40%

20°

-

15

Augusti

40%

18°

-

15

September

32%

13°

-

16

Oktober

25%

-

15

November

18%

-

16

December

10%

-4°

-

16