Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-1°

17

Februari

17%

13

Mars

28%

13

April

36%

12

Maj

45%

16°

12

Juni

46%

21°

13°

12

Juli

43%

21°

16°

14

Augusti

44%

20°

17°

13

September

35%

16°

14°

15

Oktober

26%

10°

10°

15

November

18%

16

December

11%

17