Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-1°

18

Februari

17%

14

Mars

27%

14

April

36%

12

Maj

44%

16°

12

Juni

46%

20°

13°

13

Juli

43%

21°

16°

14

Augusti

44%

20°

17°

13

September

35%

15°

14°

15

Oktober

26%

10°

11°

15

November

18%

17

December

11%

17