Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

16°

-

1

Februari

75%

19°

-

1

Mars

75%

23°

-

1

April

76%

29°

-

0

Maj

84%

34°

-

0

Juni

97%

38°

-

0

Juli

97%

40°

-

0

Augusti

97%

40°

-

0

September

98%

38°

-

0

Oktober

86%

31°

-

1

November

76%

23°

-

1

December

70%

18°

-

1