Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

20°

19°

5

Februari

70%

22°

18°

5

Mars

65%

26°

20°

6

April

67%

31°

23°

4

Maj

74%

37°

27°

1

Juni

82%

40°

30°

0

Juli

78%

41°

32°

0

Augusti

82%

41°

33°

0

September

84%

39°

32°

0

Oktober

85%

34°

30°

0

November

80%

28°

26°

2

December

70%

23°

21°

5