Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-21°

-

20

Februari

29%

-20°

-

16

Mars

40%

-11°

-

17

April

47%

-4°

-

14

Maj

39%

-

15

Juni

38%

14°

-

15

Juli

49%

21°

-

13

Augusti

37%

16°

-

15

September

26%

-

17

Oktober

18%

-3°

-

21

November

12%

-12°

-

22

December

3%

-18°

-

21