Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-5°

-

16

Februari

30%

-4°

-

14

Mars

34%

-

13

April

43%

13°

-

12

Maj

54%

21°

-

11

Juni

56%

24°

-

13

Juli

57%

25°

-

13

Augusti

57%

24°

-

11

September

49%

19°

-

11

Oktober

35%

10°

-

12

November

17%

-

16

December

15%

-2°

-

19