Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-5°

-

16

Februari

31%

-4°

-

13

Mars

35%

-

12

April

45%

14°

-

10

Maj

57%

22°

-

10

Juni

59%

25°

-

11

Juli

61%

27°

-

11

Augusti

61%

26°

-

9

September

54%

20°

-

9

Oktober

40%

11°

-

11

November

18%

-

15

December

16%

-1°

-

19