Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-6°

-

17

Februari

33%

-5°

-

13

Mars

36%

-

13

April

45%

12°

-

11

Maj

56%

21°

-

11

Juni

58%

24°

-

12

Juli

59%

26°

-

13

Augusti

58%

25°

-

10

September

49%

19°

-

11

Oktober

35%

10°

-

13

November

18%

-

16

December

16%

-3°

-

19