Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-9°

-

18

Februari

36%

-8°

-

14

Mars

41%

-1°

-

12

April

51%

11°

-

10

Maj

61%

21°

-

9

Juni

60%

24°

-

12

Juli

60%

26°

-

12

Augusti

59%

24°

-

10

September

49%

18°

-

11

Oktober

33%

-

15

November

18%

-

16

December

20%

-6°

-

19