Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-7°

-

18

Februari

31%

-6°

-

15

Mars

37%

-

14

April

43%

11°

-

13

Maj

53%

20°

-

12

Juni

55%

23°

-

13

Juli

53%

24°

-

15

Augusti

52%

23°

-

13

September

42%

17°

-

13

Oktober

29%

-

15

November

16%

-

18

December

13%

-4°

-

21