Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-7°

-

18

Februari

33%

-6°

-

14

Mars

37%

-

14

April

43%

11°

-

13

Maj

52%

20°

-

12

Juni

55%

23°

-

13

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

53%

23°

-

13

September

44%

17°

-

13

Oktober

30%

-

15

November

17%

-

18

December

15%

-4°

-

20