Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-2°

-

14

Februari

32%

-1°

-

11

Mars

36%

-

11

April

47%

16°

-

10

Maj

59%

22°

-

10

Juni

62%

27°

-

11

Juli

66%

29°

-

9

Augusti

67%

28°

-

8

September

62%

23°

-

8

Oktober

48%

14°

-

9

November

25%

-

12

December

18%

-

16