Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-21°

-

7

Februari

50%

-16°

-

6

Mars

57%

-6°

-

7

April

55%

-

9

Maj

55%

15°

-

11

Juni

56%

21°

-

14

Juli

54%

23°

-

16

Augusti

55%

20°

-

15

September

54%

14°

-

11

Oktober

48%

-

10

November

39%

-7°

-

9

December

36%

-17°

-

8