Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-11°

-

19

Februari

36%

-9°

-

14

Mars

42%

-2°

-

13

April

50%

-

11

Maj

59%

19°

-

11

Juni

58%

23°

-

14

Juli

59%

25°

-

13

Augusti

58%

23°

-

12

September

46%

16°

-

13

Oktober

29%

-

16

November

18%

-2°

-

17

December

19%

-8°

-

19