Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-10°

-

20

Februari

31%

-8°

-

15

Mars

40%

-2°

-

13

April

48%

-

12

Maj

54%

18°

-

12

Juni

55%

22°

-

14

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

53%

22°

-

13

September

39%

15°

-

15

Oktober

23%

-

18

November

16%

-2°

-

19

December

14%

-7°

-

20