Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-11°

-

17

Februari

39%

-9°

-

13

Mars

44%

-2°

-

12

April

53%

11°

-

10

Maj

59%

21°

-

11

Juni

59%

25°

-

14

Juli

60%

27°

-

13

Augusti

58%

24°

-

12

September

49%

18°

-

13

Oktober

31%

-

16

November

22%

-1°

-

16

December

22%

-7°

-

17