Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

37%

-

11

Mars

42%

10°

-

12

April

45%

17°

-

13

Maj

53%

22°

-

13

Juni

59%

26°

-

12

Juli

63%

28°

-

10

Augusti

65%

28°

-

10

September

62%

24°

-

9

Oktober

54%

17°

-

10

November

37%

11°

-

13

December

28%

-

15