Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-5°

-

18

Februari

27%

-4°

-

14

Mars

36%

-

14

April

42%

-

13

Maj

53%

18°

-

13

Juni

53%

21°

-

14

Juli

51%

22°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

38%

15°

-

16

Oktober

27%

-

17

November

14%

-

18

December

12%

-3°

-

20