Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-11°

-

20

Februari

33%

-8°

-

15

Mars

42%

-1°

-

14

April

48%

-

12

Maj

55%

18°

-

13

Juni

55%

23°

-

15

Juli

54%

25°

-

14

Augusti

51%

22°

-

14

September

38%

15°

-

15

Oktober

22%

-

19

November

17%

-2°

-

19

December

14%

-8°

-

20