Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-9°

-

18

Februari

33%

-7°

-

14

Mars

39%

-2°

-

13

April

48%

10°

-

11

Maj

56%

20°

-

11

Juni

58%

23°

-

12

Juli

58%

25°

-

13

Augusti

57%

24°

-

10

September

45%

17°

-

11

Oktober

32%

-

14

November

18%

-

17

December

16%

-6°

-

20