Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-11°

-

12

Februari

47%

-10°

-

9

Mars

49%

-2°

-

9

April

58%

12°

-

8

Maj

64%

22°

-

8

Juni

64%

26°

-

11

Juli

66%

29°

-

9

Augusti

66%

26°

-

8

September

59%

20°

-

8

Oktober

40%

-

12

November

30%

-

11

December

28%

-7°

-

13