Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-6°

20

Februari

23%

-5°

16

Mars

33%

15

April

40%

13

Maj

50%

15°

11

Juni

50%

20°

13

Juli

49%

22°

14°

14

Augusti

44%

19°

15°

16

September

32%

14°

12°

18

Oktober

22%

18

November

11%

20

December

8%

-3°

22