Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-12°

-

14

Februari

46%

-10°

-

10

Mars

52%

-2°

-

8

April

57%

11°

-

9

Maj

57%

19°

-

10

Juni

60%

24°

-

12

Juli

59%

26°

-

13

Augusti

56%

23°

-

12

September

49%

17°

-

11

Oktober

36%

-

13

November

30%

-2°

-

13

December

28%

-9°

-

13