Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

12

Februari

38%

-

10

Mars

43%

-

12

April

47%

18°

-

12

Maj

54%

23°

-

13

Juni

59%

26°

-

12

Juli

63%

29°

-

10

Augusti

65%

28°

-

10

September

62%

24°

-

9

Oktober

52%

17°

-

10

November

36%

10°

-

12

December

28%

-

14