Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-10°

-

21

Februari

31%

-8°

-

15

Mars

40%

-1°

-

14

April

47%

-

13

Maj

54%

18°

-

12

Juni

54%

22°

-

14

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

52%

21°

-

13

September

37%

14°

-

15

Oktober

22%

-

19

November

15%

-2°

-

19

December

12%

-7°

-

21