Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-7°

-

19

Februari

28%

-5°

-

15

Mars

34%

-

15

April

41%

10°

-

13

Maj

52%

19°

-

13

Juni

53%

22°

-

15

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

51%

22°

-

14

September

40%

16°

-

14

Oktober

27%

-

16

November

14%

-

18

December

11%

-4°

-

22