Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-6°

-

17

Februari

27%

-5°

-

13

Mars

33%

-

14

April

41%

10°

-

13

Maj

51%

19°

-

13

Juni

52%

22°

-

14

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

52%

22°

-

12

September

44%

17°

-

13

Oktober

32%

10°

-

13

November

15%

-

16

December

12%

-3°

-

20